Share
Bedre møder - Bedre ledelse
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
UGENS MØDETIP:
To vigtige grundprincipper i stormøder...
Stormøder, men også møder med færre deltagere, har typisk flere ledelsesniveauer til stede. Sådan er det. Det er helt naturligt. Hvis man er otte deltagere eller derunder viser forskning, at det er uproblematisk. Men ved flere deltagere bliver det svært.

Møder bliver uproduktive, hvis deltagerne ikke føler sig ligestillede. Derfor er det vigtigt at gøre noget ved disse usynlige hierarkier. Desværre er løsningen ikke lige til. Man er nødt til at arbejde på at skabe en kultur, hvor alle føler sig ligeværdige i møder, uanset deres position i organisationen. Kultur-arbejde kræver ærlig -, vedholdende - og meget tydelig ledelse. Det er et langt sejt træk.

Men her er to konkrete greb, der kan understøtte ligeværdighed:
  1. at man giver alle deltagere lige mulighed for at bidrage i mødet, ved at stille meget konkrete spørgsmål, som alle skal svare på.
  2. at den øverste ledelse taler mindst muligt og tilkendegiver sin holdning så sent i mødet som muligt.

1. Aldrig ordet er frit

Metoden at stille meget konkrete spørgsmål har en lang række fordele.
Man kan forestille sig, at en løsning på en problemstilling netop er foreslået, og man nu gerne vil have mødedeltagernes besyv med. En klassisk metode vil være at spørge om nogen har kommentarer og afvente at dem, der har noget på hjertet, siger noget. Den typiske reaktion vil være at den, der er nærmest problemstillingen, siger noget, måske suppleret af de mest ekstroverte, men at flere tier.
Man kunne også tage en bordet rundt for at høre kommentarer. Det kan blive en ret ustyrlig affære, hvor nogen taler alt for længe og måske med andre motiver, end at supplere til den konkrete løsning, mens andre måske blot tilslutte sig taleren før dem.
Eller man kan spørge helt konkret. F.eks. kunne man spørge: ”Hvis vi implementerer denne løsning, hvad er så den største barriere for succes, set fra din stol?” Eller ”Hvilke to argumenter for og ene argument imod denne løsning, mener du, der er?”
En bordet rundt med konkrete svar på konkrete spørgsmål styrer både tiden og kvaliteten af det input, der kommer, og det giver deltagerne ligeværdighed. Alle har fået det samme spørgsmål.

2. Den øverste ledelse skal sent på banen
Der skal være et klart formål med mødet. Det skal fremgå af det materiale, der er sendt ud på forhånd og nogen skal sige det højt ved mødets begyndelse. Denne rammesætning er helt afgørende, og det er en ledelsesopgave. Uden tydelig rammesætning er der en risiko for, at det kun bliver de umiddelbare overvejelser, som deltagerne kommer med, og at mødet ebber ud i noget, der ikke når op på det niveau, der er problemstillinger til. Det klare formål er den overlægger, vi kan bruge til at pejle efter om mødet var effektivt. Den letteste måde at gøre dette synligt på er, at lave en dagsorden hvor punkterne er formuleret som spørgsmål fremfor blot stikord.
Hvis mødet begynder med et langt indlæg fra den øverste ledelse om den konkrete løsning, så er sandsynligheden for at få nuancerne frem meget lille. Og det er vel det modsatte, der ønskes, når man vælger at have flere ledelsesniveauer samlet på et møde. Fordelen er nemlig, at man kan
  • sikre, at alle er på samme side og har de samme oplysninger.
  • få input fra forskellige vinkler, hvilket er nyttigt til at træffe robuste beslutninger.
  • skabe en følelse af fællesskab og engagement, hvilket kan være med til at motivere resten af organisationen.
Derfor er det klogt, at den øverste ledelse gør sig umage med at sige mindst muligt. Det kan f.eks. ske ved at bede en mødedeltager eller en udefra lave oplægget og ved at give sin mening til kende sidst i mødet.
Som deltager i et møde med flere ledelsesniveauer skal man minde sig selv om, at topledelsen ikke sidder med den samme viden og erfaring som de andre deltagere og ikke er klar over, hvad der sker på lavere niveauer i organisationen. Ved at dele din viden, erfaring og synspunkter kan du hjælpe til at træffe bedre beslutninger og skabe en mere effektiv organisation. Jo bedre forberedt du er på mødet, jo bedre vil du kunne præstere på det.
God fornøjelse med dine møder i denne uge.

Her kan du læse artiklen: klik her

Venligst
Wenche Strømsnes

Mødegangen virksomhedsspil er ideelt til at tage en samtale om hverdagens møder.  Mens I spiller, laver I samtidig en fælles prioritering af, hvad der er vigtigst at fokusere på i den kommende tid. Læs mere og køb spillet her.
 
 
 
 
Udvalgte enkeltdele af UGENS MØDETIP kan du også finde, hvis du følger min profil på LinkedIn.
Wenche Strømsnes | LinkedIn

 
Facebook
 
Linkedin

Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt dig UGENS MØDETIP.

BetterMeetings A/S, Mariane Thomsens Gade 2F, 5. sal, 8000 Aarhus C, Denmark | Afmeld

Email Marketing by ActiveCampaign